AKI CEDERBERG

Aki Cederberg on Helsinkiläinen kirjailija, muusikko ja elokuvantekijä. Cederbergin suvussa on merimiehiä, pappeja ja lääkäreitä, mistä ehkä juontuu hänen vaellusviettinsä ja monet hänen mielenkiinnon kohteistaan, joiden jäljillä hän on matkustanut laajasti. Cederberg on kirjoittanut kirjan Pyhiinvaellus: Matkalla Intiassa ja Nepalissa (Salakirjat 2013) ja hänen kirjoituksiaan on julkaistu mm. The Fenris Wolf kirja-antologioissa, sekä muissa julkaisuissa ja lehdissä. Hän on ollut osana yhtyeitä joiden kanssa hän on julkaissut levyjä, järjestänyt näyttelyitä ja esiintynyt eri maissa. Hänen osana Halo Manash yhtyettä tekemänsä elokuva Taiwaskivi on julkaistu DVD-kokoelmalla "Back to Human Nature" Njuta Films toimesta. Cederberg on myös osa Radio Wyrd podcastia. Cederbergillä on kulttuurialan tutkinto ja hän työskentelee kirjoittamisen ja elokuvatuotannon parissa. Hän asuu Helsingissä ja harrastaa nyrkkeilyä. 

Tämä sivusto kokoaa yhteen Cederbergin kirjoitukset, matkat sekä meneillään olevat työt.

Aki Cederberg is a writer, musician and filmmaker from Helsinki, Finland. Coming from a hereditary line of seamen, priests and doctors, his disposition and many of his interests and passions can perhaps be derived from these ancestral streaks. Relating to his engagement with various esoteric traditions and realms of knowledge and culture of which he has sought first-hand experience, as well as his interest in sites of mythological or historical significance both ancient and modern, he has travelled extensively. Cederberg has written a book published in finnish language titled Pyhiinvaellus ("Pilgrimage", Salakirjat 2013), as well as contributed to The Fenris Wolf book anthologies and several other publications. He has been part of several musical groups, with whom he has released albums and films, as well as conducted exhibitions and tours both in his homeland and abroad. The film Taiwaskivi, made as part of Halo Manash, was released on the DVD-collection ”Back to Human Nature!” (Njuta Films). Cederberg is also a part of the Radio Wyrd  podcast. He has a Bachelor of Culture and Arts (directing and scriptwriting) and currently works in writing and film production. He lives in Helsinki, and enjoys boxing.

This website functions as a resource on his writings, travels and current works.

 

VETOOMUS SUOMALAISEN SANANVAPAUDEN PUOLESTA

Julkaisuvapaa 3.5.2019

Me allekirjoittaneet edustamme kulttuurin, tieteen ja journalismin eri aloja. Olemme huolissamme tilasta, johon suomalainen sananvapaus on ajautunut. Maahamme on kehittynyt ilmapiiri, jossa osa mielipiteistä, arvoista ja jopa sanavalinnoista pyritään tekemään lainsuojattomiksi tai sulkemaan pois järjestäytyneen yhteiskunnan piiristä. Erilaiset painostusryhmät varsinkin sosiaalisessa mediassa yrittävät saada kulttuurin, median ja liike-elämän toimijat sallimaan vain näiden ryhmien hyväksymiä näkemyksiä. Ihmisiä painostetaan vaikenemaan leimaamalla, supistamalla heidän toimeentuloaan ja viemällä heiltä keinot tuoda kantansa julkisesti kuultavaksi.

Viime vuosina olemme joutuneet seuraamaan tapahtumia, jotka vielä vähän aikaa sitten olisivat tuntuneet mahdottomilta. Yliopiston professoria on yritetty kammeta pois virastaan hänen yksityishenkilönä esittämiensä mielipiteiden perusteella.(1) Konsertteja on peruttu, koska esiintyjä on sanonut julkisuudessa asioita, jotka saattavat loukata jotakuta.(2) Kirjailijoille myönnettyjä apurahoja on vaadittu peruttaviksi (3) ja kustantaja on suljettu kirjamessujen ulkopuolelle epämääräisiin arvosyihin vedoten. (4) Kansalaiskeskustelua sosiaalisessa mediassa on rajoitettu mielivaltaisesti sovelletuilla yhteisönormeilla ja automatisoidulla sensuurilla. Monet eivät uskalla sanoa julkisesti edes ilmiselviä tosiasioita, jotteivät vaarantaisi uraansa ja joutuisi ala-arvoisen riepottelun kohteeksi.

Tähän mennessä julkisuudessa on puhuttu enimmäkseen uhkailusta ja häirinnästä, jota tutkijat, toimittajat ja poliitikot ovat joutuneet kokemaan yksityishenkilöiden taholta. Me allekirjoittaneet tuomitsemme myös tällaisen toiminnan yksiselitteisesti. Tässä julkilausumassa haluamme kuitenkin kiinnittää huomion vähemmän esillä olleeseen seikkaan, eli instituutioiden, liikeyritysten ja niihin vaikuttamaan pyrkivien painostusryhmien toiminnasta sananvapauden rajoittamiseksi. Mielestämme kyseessä on tällä hetkellä suurin uhka sananvapaudelle, sillä mainituilla tahoilla on suuri valta päättää siitä, kuka pääsee esittämään asiansa ja missä.

Totalitaarisen logiikan mukaan tietynlaisia mielipiteitä ei saa päästää julkiseen tilaan, koska itsenäiseen ajatteluun kykenemättömät kansalaiset saattavat omaksua ne. Tämä ajattelumalli perustuu syvään epävarmuuteen, jota yritetään lievittää kielloilla. Mutta epämiellyttävätkään ajatukset eivät katoa kieltämällä tai pois sulkemalla. Vapaan mielipiteenvaihdon loppuminen vaarantaa yhteiskuntarauhan ja lisää riskiä väkivallan käyttöön normaalien vaikutuskanavien sijaan. Se syventää yhteiskunnallista kahtiajakoa ja eri ryhmien välistä vihamielisyyttä.

Sananvapaudesta ovat riippuvaisia poliittiset oikeudet ja itse oikeusvaltio. Sananvapaus ei tarkoita pelkkää valtiollisen ennakkosensuurin puuttumista, vaan vapaudelle vihamielinen ilmapiiri voi syntyä ilman ainuttakaan lakiin kirjattua kieltoa. Hiljennysvaikutuksesta, jossa ihmiset vaikenevat kielteisten sosiaalisten seuraamusten pelossa, on esimerkkejä Suomenkin lähihistoriassa.

Vetoamme kaikkiin kulttuuri- ja tiede-elämän vaikuttajiin sananvapauden säilyttämisen puolesta. Vaadimme myös poliittisia päättäjiä turvaamaan aktiivisesti tätä kansalaisvapauksien aluetta, josta kaikki muut vapaudet riippuvat. Sananvapautta koskevaa tuomiovaltaa ei pidä siirtää oikeuslaitokselta yksityisille kansalaisille, ryhmille ja yrityksille, jotka pyrkivät luomaan epävirallisen sensuurin ilmapiiriä. Sananvapauden epämuodolliset rajoitukset on kitkettävä yhteiskunnastamme. Kansalaisten oikeus arvostella päättäjiä, ideologioita, uskontoja, kansanryhmiä ja toisiaan on itseisarvo, jota ei tule soveltaa valikoiden. Jos tehdään rangaistavaksi jokin, mitä joku pitää loukkaavana, ollaan pian tilanteessa, jossa kaikki voivat vaatia sananvapautta rajoitettavaksi omien tunnereaktioidensa perusteella. Sananvapauden ainoa hyväksyttävä raja kulkee väkivallan lietsomisessa, kaikki muut viralliset ja epäviralliset rajoitukset uhkaavat kansalaisvapauksia kokonaisuudessaan. Suomen henkisen elämän pitää säilyä vapaan mielipiteenvaihdon alueena, jossa sallitaan myös ajatukset jotka eivät kaikkia miellytä.

Jos koko ihmiskunta, yhtä ainoaa ihmistä lukuunottamatta, olisi samaa mieltä ja tuo yksi ainoa olisi vastaan, ihmiskunta ei olisi sen paremmin oikeutettu vaientamaan tätä yhtä henkilöä kuin tämä olisi oikeutettu vaientamaan ihmiskuntaa, jos hänellä olisi siihen valta. Jos mielipide olisi persoonallista omaisuutta, joka olisi jonkun arvoista ainoastaan sen omistajalle, jos kiusanteko sen omistamisessa olisi vain yksityistä vääryyttä, niin olisi joku ero siinä, tehdäänkö vääryys harvoille vai useille henkilöille. Mutta varsinainen paha vaientamisessa on se, että siten ryöstetään ihmiskuntaa, niin hyvin jälkimaailmaa kuin nykyistäkin sukupolvea, ja vielä enemmän niitä, jotka siitä mielipiteestä poikkeavat kuin niitä, jotka sitä kannattavat. Jos mielipide on oikea, heiltä on otettu tilaisuus vaihtaa erehdys totuuteen; jos se on väärä, he menettävät melkein yhtä suuren edun, kirkkaamman käsityksen ja elävämmän tunteen totuudesta, jonka synnyttää tämän taistelu erehdystä vastaan. (John Stuart Mill, ”Vapaudesta”, suom. Niilo Liakka)

  1. https://yle.fi/uutiset/3-10356231

  2. https://yle.fi/uutiset/3-10707819 

  3. https://demokraatti.fi/timo-hannikaiselle-apurahan-myontanyt-kordelinin-saatio-taas-syytosten-keskella-saatio-ei-ole-myontanyt-apurahaa-aarioikeistolaiseen-toimintaan/ 

  4. https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005867398.html 

Allekirjoittaneet

Maria Asunta
kirjailija

Antti Balk
kirjailija, kustantaja

Aki Cederberg
kirjailija, muusikko

Marko Hamilo
tiedetoimittaja, tietokirjailija

Jukka Hankamäki
filosofi, sosiaalipsykologi

Timo Hännikäinen
kirjailija, kustantaja

Vesa Iitti
kirjailija, suomentaja

Katriina Kajannes
kotimaisen kirjallisuuden dosentti

Atte Kaleva
tietokirjailija

Tenho Kiiskinen
toimittaja, kriitikko

Kari Klemelä
suomentaja, kustantaja

Tuula Komsi
vapaa kirjoittaja, kriitikko

Katja Koo
rap-artisti

Jussi Juhani Kuosmanen
kustantaja, diplomitanssinopettaja

M. A. Käppi
podcast-isäntä, joogaopettaja

Miisa Latikka
elokuvaohjaaja

Kiba Lumberg
taiteen sekatyöläinen

M. A. Meretvuo
kirjailija, suomentaja

Jussi K. Niemelä
kirjailija, toimittaja

Eeva Oehlandt
yrittäjä, kirjailija, toimittaja, blogisti

Teppo Paulasto
kirjailija

Matti Rautaniemi
tietokirjailija

Matti Reinikka
elokuvaohjaaja

Kari Salminen
toimittaja

Erkki Seppänen
muusikko, kielitieteilijä

Veikko Suvanto
suomentaja

Tero Vaara
muusikko

Timo Vihavainen
historioitsija, Venäjän tutkimuksen professori

Aulikki Vuola
suomentaja

ROLL FM

Aki Cederberg kuva.jpg

Perjantaina 30.11 klo 9-11 Aki Cederberg on vieraana Kuusiston syyshetkessä Roll FM:llä.
97.1 mhz ja nettiradio www.rollfm.fi

Aiheina paitsi "Journeys in the Kali Yuga: A Pilgrimage from Esoteric India to Pagan Europe" myös pohjoinen pakanallisuus, CG Jung, mielenterveysongelmat ja paljon muuta.

Musiikkia lähetyksessä kuullaan seuraavilta artisteilta : HERR LOUNGE CORPS & Aki Cederberg, Allerseelen, MAA, Tähtiportti ja The Aeon.

TYR 5

TYR: Myth, Culture, Tradition Vol. 5

46704824_578649462588649_5192934327825989632_n.jpg

Ever since I read the first volume of TYR back in 2002, I have considered this book-length journal to be the most insightful publication on the pre-Christian, pre-modern spiritual traditions and culture of Europe. Each volume is filled with original and thought-provoking articles, essays and interviews from the most prominent pagan thinkers of our time, and the new volume 5 is no exception. Included is also an in-depth review of my book, JOURNEYS IN THE KALI YUGA, as well as two photos by Justine Cederberg.

Contents:
COLLIN CLEARY’S “On Being and Waking,” JACK DONOVAN on “Starting the Sacred World,” BRADLEY TAYLOR-HICKS on “Reclaiming Sacred Space,” JOSCELYN GODWIN on “Alain Daniélou in the Age of Conflicts,” STEVEN POSCH on “The Last Pagans of the Hindu Kush,” NIGEL PENNICK on “Northern Cosmology: The World Tree and Irminsul,” RICHARD RUDGLEY on “Pagan Palingenesis,” STEPHEN EDRED FLOWERS on “Germanic and Iranian Culture and Myth,” WOLF-DIETER STORL on “Indo-European Healing Lore,” MICHAEL MOYNIHAN on the cult film Koyaanisqatsi; interviews with traditional bladesmith J. ARTHUR LOOSE and avant-garde composer DYLAN SHEETS; and much more.

Paperback: 394 pages

  • Publisher: Arcana Europa Media (2018)

  • ISBN-10: 0999724525

  • ISBN-13: 978-0999724521

Order via Arcana Europa.

I have been and still am a seeker, but I have ceased to question stars and books; I have begun to listen to the teaching my blood whispers to me.
H.H.
Olen ollut ja olen edelleen etsijä, mutta olen lakannut kysymästä tähdiltä ja kirjoilta; olen alkanut kuunnella opetusta, jota vereni minulle kuiskii.